Kontrakter om betalingsformidlingsydelser

Økonomistyrelsen udbød i 2018 statens betalingsformidlingsydelser, der omfatter Statens Koncernbetaling (SKB)/Offentligt Betalingssystem (OBS) og kreditkort.

Udbud af Statens Koncernbetaling (SKB)/Offentligt Betalingssystem (OBS) er annonceret den 24. april 2018 som offentligt udbud med tilbudsfrist den 6. juni 2018. Økonomistyrelsen har den 10. oktober 2018 tildelt Danske Bank kontrakten om betalingsformidlingsydelser for en periode frem til 1. april 2023 med mulighed for en forlængelse med yderligere 2 år, idet der samtidig er indføjet en opsigelsesmulighed i kontrakten. Økonomistyrelsen har forlænget kontrakten, således at den herefter løber indtil 1. april 2025, hvor den udløber uden yderligere varsel.

Gå videre til udbudsmaterialet

Udbud af kreditkortydelserne er annonceret den 6. juli 2018 som begrænset udbud med frist for anmodning om prækvalifikation den 15. august 2018. Økonomistyrelsen har 23. maj 2019 tildelt SEB Kort kontrakten om kreditkortydelser for en periode frem til 1. april 2022 med mulighed for en forlængelse med yderligere 2 år. Økonomistyrelsen har forlænget kontrakten, således at den herefter løber indtil 1. april 2024, hvor den udløber uden yderligere varsel.

Gå videre til udbudsmaterialet

Som led i at forberede udbuddet af ovennævnte ydelser har Økonomistyrelsen gennemført en indledende markedsundersøgelse med markedet i overensstemmelse med udbudslovens § 39, stk. 1.

I boksen til højre findes det supplerende dokument til den vejledende forhåndsmeddelelse 2017/S 245-512130, som indeholder en detaljeret beskrivelse af formålet, processen og spørgerammen for den indledende markedsundersøgelse.

I boksen til højre findes ligeledes den uddybede dagsorden, den endelige spørgeramme til den tekniske dialog, samt det sammenfattende notat og præsentationerne fra den tekniske dialog.