Debetkort

Institutionerne kan få tilknyttet debetkort til kontiene i SKB/OBS. Kontohaverne kan trække direkte på deres SKB/OBS-konti ved brug af debetkort, f.eks. til tjenesterejser.

Om debetkort

Efter cirkulæret om betalingskort i staten skal statsinstitutioner og visse selvejende institutioner under staten anvende kreditkort fra den leverandør, som Økonomistyrelsen har indgået kontrakt med.

Økonomistyrelsen har efter EU-udbud indgået kontrakt med Danske Bank om SKB/OBS. Debetkort er en del af denne kontrakt.

Kommuner og regioner, som efter Økonomistyrelsens godkendelse anvender OBS udvidet, har mulighed for at anvende debetkort under kontrakten om SKB/OBS.

Anvendelse af debetkortene

Statsinstitutioner og selvejende institutioner, som er omfattede af Finansministeriets cirkulære om betalingskort i staten, skal følge cirkulæret regler, herunder om firmahæftelse.

Læs mere om reglerne for anvendelse af betalingskort i staten her

Hvilke kort

Kontrakten om SKB/OBS omfatter følgende typer debetkort:

  • VISA/Dankort
  • MasterCard Direct

Læs mere om Danske Banks debetkort til SKB/OBS her.

Bemærk, at kreditkort ikke er en del af aftalen med Danske Bank. Kreditkort er derimod omfattede af Økonomistyrelsens kontrakt med SEB Kort.

Læs mere om kreditkortene på SEB Korts særlige hjemmeside for statens kort

Priser

Priserne for debetkort fremgår af pris listen for SKB/OBS. Hent prislisten for SKB/OBS her.

Drift og support

Det er Danske Bank, som varetager den daglige drift af SKB/OBS, herunder debetkortene. Hvis din institution er regnskabskunde i Statens Administration, vil det være Statens Administration, som bestiller kort m.v. Der er adgang til bestilling i Business Online.

Hvis du har spørgsmål om lovgrundlag mv., skal du kontakte os i Økonomistyrelsen. Du kan se kontaktoplysninger til Økonomistyrelsen i boksen til højre.