Kontohaverforhold hos SKB/OBS

Et kontohaverforhold hos SKB/OBS er en pakke af forskellige konti til brug for indbetalinger og udbetalinger. Kontohaverforhold knyttes op på virksomhed og bogføringskreds.

Generelt

Hvis du ønsker at etablere, ændre eller lukke kontohaverforhold i SKB/OBS, kan du læse mere i vejledning om tilslutning til SKB/OBS. Læs mere i vejledning om tilslutning til SKB/OBS (pdf).

Skemaerne til etablering/lukning af kontohaverforhold findes i boksen til højre. Skemaerne sendes i udfyldt stand til Økonomistyrelsen.

Økonomistyrelsen godkender alle ændringer af kontohaverforhold i SKB/OBS.

For institutionerne

Henvendelser vedrørende ændring af kontohaverforhold i SKB/OBS - fx etablering af ny kontohaver, lukning af eksisterende kontohaver, ændring af status eller udvidet anvendelse, skal rettes til Økonomistyrelsen.

Skema 1 og 2 bruges til etablering af nye kontohaverforhold i SKB/OBS.

Skema 5 bruges til lukning af kontohaverforhold i SKB/OBS. En bogførings-kreds skal være helt afsluttet og færdigt, før et kontohaverforhold kan lukkes.

Har du spørgsmål til udfyldelse af skemaer, kontaktes Økonomistyrelsen.

Samtykkeerklæring

Medarbejderens CPR-nr. bruges til indhentning af oplysninger til brug for udstedelse af betalingskort og tildeling af brugerfuldmagt til District Aftalen.

Institutionen skal indhente medarbejderens samtykke til, at deres CPR-nr. må videregives til banken, jf. Lov om behandling af personoplysninger. Et sådant samtykke kan håndteres ved anvendelse af blanketten samtykkeerklæring. Bemærk at blanketten er til institutionens eget brug, og den skal derfor ikke indsendes til Danske Bank. Hent blanketten Samtykkeerklæring.

Tredjemandsfuldmagt til District Aftale

Skal der via District Aftalen, gives adgang til konti under et andet CVR-nr. i SKB/OBS end institutionens eget, skal der indhentes en tredjemandsfuldmagt fra kontohaver..

Fuldmagten gives ved at udfylde blanketten Tredjemandsfuldmagt til District Aftale i SKB/OBS. Hent Tredjemandsfuldmagt til District Aftale i SKB/OBS.

Fuldmagtsgiveren er kontohaver. Fuldmagtshaver er den institution, der er bemyndiget til at forespørge og/disponere på kontohavers konti via Fuldmagts-havers egen District Aftale.

Med tredjemandsfuldmagten gives der fuldmagt til, at:

  1. tilmelde konti til fuldmagthavers District Aftale
  2. forespørge og disponere på disse konti
  3. regulere Betalingsmaksimum
  4. videregive fuldmagten til de administratorer/bruger af District Aftalen, som fuldmagtshaveren udpeger.

Opdatering af District Aftaleadministratorer

Det er vigtigt, at din institution sikrer (i de fleste tilfælde kun relevant for Statens Administration), at de aftaleadministratorer, der er angivet i jeres District Aftale, altid er opdaterede.

Er I ikke i stand til selv at oprette, rette eller slette brugere, fordi I mangler aftaleadministratorer, kan I opdatere jeres District Aftale ved at indsende et nyt udfyldt skema med navnen på den/de ny(e) administratorer.

Bemærk at der skal medsendes dokumentation for tegningsforhold.

Skema til etablering eller ændring af aftaleadministratorer. Skemaet sendes til Statens betalinger.

Bemærk der skal medsendes dokumentation for tegningsforhold.

Justering af SKB/OBS ved ressortændringer

I forbindelse med en ressortændring, er det vigtigt at være opmærksom på, om ændringen giver anledning til ændringer i relation til virksomhedens betalings-opsætning. Det man især skal være opmærksom på i den forbindelse er følgende:

Om der skal foretages ændringer i relation kontoopsætningen i SKB/OBS

Om der skal oprettes ny NEM-kontoaftale

Om der skal ske ændringer i virksomhedens District aftale

Om tildelingen af tolvdelsrater påvirkes

Læs mere her.