Justering af SKB

Læs nærmere om tilretning af kontoforhold i SKB mv.

Til formidling af statens betalinger anvendes Statens Koncern Betalinger (SKB), der er et betalingsformidlingssystem til håndtering af de statslige virksomheders ind- og udbetalinger.

Enhver statslig virksomhed er tilknyttet SKB, og i den udstrækning der oprettes nye statslige virksomheder, eller såfremt der sker ændringer i de eksisterende virksomheders bevillings- og regnskabsforhold, så skal man være opmærksom på, at disse forhold kan påvirke betalingsopsætningen i SKB.

I forbindelse med en ressortændring, er det vigtigt at være opmærksom på, om ændringen giver anledning til ændringer i relation til virksomhedens betalingsopsætning. Det man især skal være opmærksom på i den forbindelse er følgende:

  • Om der skal foretages ændringer i relation kontoopsætningen i SKB
  • Om der skal oprettes ny NEM-kontoaftale
  • Om der skal ske ændringer i virksomhedens Business online aftale
  • Om tildelingen af tolvdelsrater påvirkes

Kontoopsætning i SKB

Kontoopsætningen i SKB er tilknyttet de enkelte bogføringskredse, og en ressortændring vil derfor som udgangspunkt kun påvirke kontoopsætningen i SKB i den udstrækning, der oprettes nye bogføringskredse eller nedlægges eksisterende bogføringskredse.

I den udstrækning der oprettes nye bogføringskredse, så skal bogføringskredsen tilknyttes SKB.

Når Økonomistyrelsen modtager anmodning om oprettelse af en ny bogføringskreds, sender Økonomistyrelsen derfor en mail til virksomheden angående de blanketter, der skal udfyldes udfyldelsen i relation til oprettelsen af kontoforholdene i SKB mv. Læs mere under Om SKB/OBS.

Nemkonto aftale

Der skal knyttes én og kun én NemKonto til hver statslig virksomhed.

I den udstrækning der oprettes nye virksomheder, skal man derfor være opmærksom på, at der skal knyttes en NemKonto til CVR nummeret.

Oplysninger om, hvilken konto der skal være virksomhedens NemKonto, gives til Økonomistyrelsen i forbindelse med håndteringen af kontoopsætningen i SKB, jf. ovenfor.

Oprettelsen af en ny NemKonto aftale kan tage op til en måned. Aftalen skal være på plads inden en ny virksomhed kan registreres i SLS.

Det understreges, at mange bogføringskredse sagtens kan være fælles om én NemKonto, og der derfor kun oprettes en ny NemKonto aftale i den udstrækning, der oprettes en ny virksomhed.

Virksomhedens District Aftale

District aftalerne i Danske Bank er de aftaler, der indgås mellem Statens Administration og Danske Bank angående hvilke kontoforhold i SKB, som de enkelte regnskabsteam i Statens Administration har adgang til. Ved oprettelsen af nye kontoforhold i SKB skal der derfor samtidig ske en ændring af District aftalen mellem Danske Bank og Statens Administration, idet der skal tages stilling til, hvordan det nye kontoforhold skal indplaceres i District aftalen.

Det er Økonomistyrelsen der tager initiativ til, at der bliver foretaget en justering af District aftalerne ved oprettelse af nye kontoforhold i SKB.

12-dels rater

Hvis der i forbindelse med en ressortomlægning flyttes bevillinger fra en hovedkonto til en anden i det løbende finansår, så vil denne flytning påvirke tildelingen af 12-dels rater efter likviditetsordningen.

I SB-systemet er der en frist ved den 17. i en måned for udbetaling af tolvtedelsrate i indeværende måned. Hvis det registreres efter den 17. i en måned, udbetales der først tolvtedelsrate i efterfølgende måned.

Det betyder, at hvis det afgivende ministerområde lukker hovedkontoen i SB-systemet, og der ikke samtidig oprettes ny hovedkonto under det nye ministerområde, udbetales der ikke tolvtedelsrate.

Eksempel 1:

Hovedkonto xx.xx.xx lukkes i SB-systemet den 17. maj.
Den nye hovedkonto yy.yy.yy oprettes i SB-systemet den 17. maj.
Denne overflytning betyder, at der udbetales tolvtedelsrate til den ny hovedkonto for maj måned.

Eksempel 2:

Hovedkonto xx.xx.xx lukkes i SB-systemet den 17. maj.
Den nye hovedkonto yy.yy.yy oprettes i SB-systemet efter den 17. maj.
Dette betyder, at der ikke bliver udbetalt tolvtedelsrate til den ny hovedkonto for maj måned, men først i juni måned.

 

De tolvtedelsrater, der er blevet udbetalt til det afgivende ministerområde, vil blive trukket tilbage i forbindelse med tolvtedelsrater i resten af finansåret. Fx, hvis der er udbetalt tolvtedelsrater i fire måneder fra januar til april, vil der i månederne maj til december hver måned blive trukket en ottendedel af det udbetalte beløb.

Hvis en ressortomlægning sker i forbindelse med nyt finansår, er der ingen problemer med betaling af tolvtedelsrater, da tolvtedelsraten automatisk udtrækkes fra SB-systemet.