Justering af SKB ved ressortændring

Enhver statslig virksomhed er tilknyttet SKB/OBS, og i den udstrækning der oprettes nye statslige virksomheder, eller såfremt der sker ændringer i de eksisterende virksomheders bevillings- og regnskabs-forhold, så skal man være opmærksom på, at disse forhold kan påvirke betalingsopsætningen i SKB/OBS.

I forbindelse med en ressortændring, er det vigtigt at være opmærksom på, om ændringen giver anledning til ændringer i relation til virksomhedens betalingsopsætning. Det man især skal være opmærksom på i den forbindelse er følgende:

  • Om der skal foretages ændringer i relation kontoopsætningen i SKB
  • Om der skal oprettes ny NEM-kontoaftale
  • Om der skal ske ændringer i virksomhedens Business online aftale
  • Om tildelingen af tolvdelsrater påvirkes

Kontoopsætning i SKB/OBS

Kontoopsætningen i SKB/OBS er tilknyttet de enkelte bogføringskredse, og en ressortændring vil påvirke kontoopsætningen i SKB/OBS, når der etableres nye bogføringskredse, nedlægges eksisterende bogføringskredse eller bogfø-ringskredse flytter til anden ministeriet, styrelse og/eller regnskabsførende institution.

Skal der etableres nye bogføringskredse, så skal der tilknyttes et nyt kontohaverforhold.

Når Økonomistyrelsen modtager anmodning om oprettelse af en ny bogføringskreds, sender Økonomistyrelsen derfor en mail til virksomheden angående de blanketter, der skal udfyldes udfyldelsen i relation til oprettelsen af kontoforholdene i SKB/OBS mv. Læs mere under Om SKB/OBS.

Nemkonto aftale

Der skal knyttes én og kun én Nemkonto til hver statslig virksomhed.

Når der oprettes nye virksomheder, skal man være opmærksom på, at der skal knyttes en Nemkonto til CVR nummeret.

Oplysninger om, hvilken konto der skal være virksomhedens NemKonto, gives til Økonomistyrelsen i forbindelse med etablering af nyt kontohaverforhold i SKB/OBS, jf. ovenfor.

Oprettelsen af en ny NemKonto aftale kan tage op til en måned. Aftalen skal være på plads inden en ny virksomhed kan registreres i SLS.

Det understreges, at mange bogføringskredse sagtens kan være fælles om én NemKonto, og der derfor kun oprettes en ny NemKonto aftale i den udstrækning, der oprettes en ny virksomhed.

Virksomhedens District Aftale

Statens Administration (SAM) har to District aftaler i Danske Bank angående de kontohaverforhold i SKB/OBS, som de enkelte regnskabsteam i SAM har adgang til.

Kunder i SAM er kontohaverforholdet knyttet på SAMs District Aftaler. Når kunderne får etableret nye kontohaverforhold, skal der tages stilling til, hvordan det nye kontoforhold skal indplaceres i District aftalen. Indplaceringen tages der stilling til på skemaet for etablering af nyt kontohaverforhold, hvor en af aftalernes vælges.

Øvrige virksomheder har deres egen District Aftale, som de noterer på skemaet for etablering af nyt kontohaverforhold. Skal virksomheden have oprettet en District Aftale, skal de udfylde skema ”Anmodning om etablering eller ændring af aftalesadministrator”.

12-dels rater

Hvis der i forbindelse med en ressortomlægning flyttes bevillinger fra en hovedkonto til en anden i det løbende finansår, så vil denne flytning påvirke tildelingen af 12-dels rater efter likviditetsordningen.

I SB-systemet er der en frist ved den 17. i en måned for udbetaling af tolvtedelsrate i indeværende måned. Hvis det registreres efter den 17. i en måned, udbetales der først tolvtedelsrate i efterfølgende måned.

Det betyder, at hvis det afgivende ministerområde lukker hovedkontoen i SB-systemet, og der ikke samtidig oprettes ny hovedkonto under det nye ministerområde, udbetales der ikke tolvtedelsrate.

Eksempel 1:

Hovedkonto xx.xx.xx lukkes i SB-systemet den 17. maj.
Den nye hovedkonto yy.yy.yy oprettes i SB-systemet den 17. maj.
Denne overflytning betyder, at der udbetales tolvtedelsrate til den ny hovedkonto for maj måned.

Eksempel 2:

Hovedkonto xx.xx.xx lukkes i SB-systemet den 17. maj.
Den nye hovedkonto yy.yy.yy oprettes i SB-systemet efter den 17. maj.
Dette betyder, at der ikke bliver udbetalt tolvtedelsrate til den ny hovedkonto for maj måned, men først i juni måned.

De tolvtedelsrater, der er blevet udbetalt til det afgivende ministerområde, vil blive trukket tilbage i forbindelse med tolvtedelsrater i resten af finansåret. Fx, hvis der er udbetalt tolvtedelsrater i fire måneder fra januar til april, vil der i månederne maj til december hver måned blive trukket en ottendedel af det udbetalte beløb.

Hvis en ressortomlægning sker i forbindelse med nyt finansår, er der ingen problemer med betaling af tolvtedelsrater, da tolvtedelsraten automatisk udtrækkes fra SB-systemet.