Ændring af engagement i SKB/OBS

Det er Økonomistyrelsen, der godkender alle former for ændringer i engagement i SKB/OBS - fx oprettelse af ny bruger, ændring af status eller udvidet anvendelse.

Generelt

Hvis du ønsker at ændre dit engagement i SKB/OBS, kan du læse mere i vejledning om tilslutning til SKB/OBS. Læs mere i vejledning om tilslutning til SKB/OBS (pdf).

Skemaerne til etablering/lukning af kontohaverforhold i boksen til højre sendes i udfyldt stand til

For institutionerne

Henvendelser vedrørende ændring af engagement i SKB/OBS - fx oprettelse af ny kontohaver, lukning af eksisterende kontohaver, ændring af status eller udvidet anvendelse, skal rettes til Økonomistyrelsen.

I boksen i højre side kan du finde kontaktoplysninger til Økonomistyrelsen.

I boksen til højre kan du ligeledes finde skemaer til etablering af SKB-konti til nye kontohavere, eller lukning af eksisterende kontohavere.

Samtykkeerklæring

Medarbejderens CPR-nr. bruges til indhentning af oplysninger til brug for udstedelse af betalingskort og tildeling af brugerfuldmagt til District Aftalen.

Institutionen skal indhente medarbejderens samtykke til, at deres CPR-nr. må videregives til banken, jf. ”Lov om behandling af personoplysninger”. Et sådant samtykke kan håndteres ved anvendelse af blanketten samtykkeerklæring. Bemærk at blanketten er til institutionens eget brug, og den skal derfor ikke indsendes til Danske Bank. Hent blanketten Samtykkeerklæring.

Tredjemandsfuldmagt til District Aftale

Skal der via District Aftalen, gives adgang til konti under et andet CVR-nr. i SKB/OBS end institutionens eget, skal der indhentes fuldmagt fra ejeren af disse tredjemandskonti.

Det sker ved at udfylde og underskrive Tredjemandsfuldmagt til District Aftalen i SKB/OBS. Hent Tredjemandsfuldmagt til District Aftale i SKB/OBS.

Med denne fuldmagt giver fuldmagtsgiveren (tredjemand) fuldmagtshaveren (institutionen der administrerer via District Aftalen) mulighed for at give fuldmagten videre til én eller flere brugere.

Opdatering af District Aftaleadministratorer

Det er vigtigt, at din institution sikrer (i de fleste tilfælde kun relevant for Statens Administration), at de aftaleadministratorer, der er angivet i jeres District Aftale, altid er opdaterede.

Er I ikke i stand til selv at oprette, rette eller slette brugere, fordi I mangler aftaleadministration, kan I opdatere jeres District Aftale ved at indsende et nyt udfyldt skema med navnen på den/de ny(e) administratorer.

Bemærk at der skal medsendes dokumentation for tegningsforhold.

Skema til oprettelse af nye District Aftale