Om SKB/OBS

SKB står for Statens Koncern Betalinger. SKB er et betalingsformidlingssystem, der håndterer statslige og selvejende institutioners ind- og udbetalinger.
OBS står for Offentligt Betalingssystem og er et betalingsformidlingssystem, som bliver benyttet til afregning af fastsatte beløb mellem staten og kommunerne.

Om SKB/OBS

Alle offentlige institutioner (både selveje og statslige) samt kommuner og regioner skal bruge SKB/OBS. Der gælder forskellige vilkår for omfanget af anvendelsen.

Kontrakt med Danske Bank

Økonomistyrelsen har efter EU-udbud indgået kontrakt med Danske Bank om SKB/OBS. Det betyder, at det er Danske Bank, der varetager den generelle drift og support vedrørende SKB/OBS.

Hvem skal bruge SKB/OBS?

Statslige institutioner

Alle statslige institutioner skal bruge SKB til alle deres ind- og udbetalinger.

Selvejende institutioner

Tilskud til selvejende institutioner udbetales til en SKB-konto. Derudover skal selvejende institutioner, der benytter Statens Lønsystem, anvende SKB til lønudbetalinger. Økonomistyrelsen anbefaler i øvrigt, at selvejende institutioner bruger SKB til alle deres ind- og udbetalinger.  

Kommuner og regioner

Med det nye OBS vil  kommunerne kunne benytte udvidet anvendelse, hvor alle deres ind- og udbetalinger håndteres i OBS.

Kommuner og regioner bruger OBS til afregning af beløb mellem staten og kommunen eller regionen. Det omfatter blandt andet indbetaling af A-skat, udbetaling af en række sociale ydelser til borgerne og refusioner eller bidrag i forbindelse med den kommunale udligningsordning og tilskud.

Kommuner og regioner kan anvende et andet pengeinstitut til øvrige ind- og udbetalinger. Men kontrakten med Danske Bank har afløftet udbudsforpligtelsen for kommuner og regioner, der derfor nu kan anvende OBS til alle betalinger.

Drift af SKB/OBS

Det er Danske Bank, der varetager den generelle drift og support vedrørende SKB/OBS.

Hvis du er kontohaver i SKB/OBS, anbefaler Økonomistyrelsen desuden, at du tilmelder dig Danske Banks nyhedsservice, hvor du løbende bliver orienteret om driftsstatus og modtager nyheder om SKB/OBS. Du kan tilmelde dig nyhedsservice på Danske Banks hjemmeside.

Læs mere om Danske Banks ansvarsområder, og om hvordan du kontakter banken

Hvis du har spørgsmål om lovgrundlag, renter og gebyrer eller SKB/OBS som system, skal du kontakte os i Økonomistyrelsen. Henvendelser vedr. ændring af engagement i SKB/OBS - fx oprettelse af ny kontohaver, ændring af status eller udvidet anvendelse, skal ligeledes rettes til Økonomistyrelsen. Du kan se kontaktoplysninger til Økonomistyrelsen i boksen til højre.