Regnskabsvejledninger

Her findes alle de gældende vejledninger på regnskabsområdet

Regnskab

Vejledning om den regnskabsmæssige håndtering af feriepengeforpligtelsen 2020 (september 2020) (pdf)

Bilag 2: gennemsnitligt ferietilgodehavende (september 2020) (xlsx)

Bilag 3: hver medarbejders ferietilgodehavende (september 2020) (xlsx)

Vejledning om opregulering af feriepengeforpligtelsen primo 2020 (September 2020) (pdf)

Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten (april 2020) (pdf)

Vejledning om værdiansættelse af værdipapirer og kapitalandele (december 2018, revideret oktober 2019) (pdf)

Vejledning om vedligeholdelse af nummerstruktur (maj 2019, revideret maj 2019) (pdf)

Vejledning om den regnskabsmæssige håndtering af tilgodehavender og udlån (oktober 2018) (pdf)

Vejledning interne statslige overførsler og internt statsligt køb og salg af varer og tjenesteydelser (juni 2018) (pdf)

Vejledning om håndtering af donationer (juni 2018) (pdf)

Regelgrundlag for generelle fællesomkostninger (august 2017) (pdf)

Den regnskabsmæssige håndtering af hensatte forpligtelser (december 2016) (pdf)

Vejledning om selvstændig likviditet (august 2016) (pdf)

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling (november 2015) (pdf)

Historisk: Vejledning om beregning og bogføring af feriepengeforpligtelser (september 2012) (pdf)

Vejledning om den regnskabsmæssige håndtering af It-udviklingsprojekter og anlægsløn (april 2012) (pdf)

Tilpasning af regelsæt i ØAV som følge af selvejereformen (februar 2011) (pdf)

Vejledning om håndtering af bunkning (maj 2010) (pdf)

Vejledning om udarbejdelse af rejseafregninger (april 2005) (pdf) 

Årsafslutning

Kravsspecifikation til regnskabsrapporter til årsrapporter 2019 (januar 2020 , ændret 27 februar 2020) (pdf)

Vejledning om årsrapporter 2019 (december 2019) (pdf)

Vejledning om bevillingsafregning 2019 (november 2019) (pdf)

Vejledning til brug for indberetning af statsforskrivninger og garantier 2019 (november 2019) (pdf)

Vejledning om årsafslutning 2019 (oktober 2019) (pdf)