Instrukser

Der skal udarbejdes instrukser der beskriver hvorledes regnskabsvæsenet er tilrettelagt indenfor henholdsvis ministerområderne (ministerieinstruks), virksomhederne (virksomhedsinstruks) og regnskabsopgaver (regnskabsinstruks).

Vejledning om udarbejdelse af regnskabsinstrukser (oktober 2013) (pdf)

Vejledning om udarbejdelse af ministerieinstrukser (april 2010) (pdf)

Vejledning om udarbejdelse af virksomhedsinstrukser (april 2010) (pdf)