Bevillingsadministration

Her er samlet de gældende vejledninger vedrørende bevillingsadministration.

Budgetvejledning 2016 (pdf)

Cirkulære om ændring af Budgetvejledning 2016 (marts 2019)

Retningslinjer for udformning af bygge- og anlægsaktstykker (december 2015) (pdf)

Retningslinjer for udformning af it-aktstykker (juli 2017) (pdf)

Retningslinjer for statens ministerbilsordning (maj 2018) (pdf)

Forretningsgang for behandling af aktstykker (oktober 2009) (pdf)

Vejledning om prisfastsættelse (maj 2006) (pdf)

Vejledning om konsekvensanalyser (maj 2005, afsnit 3.2, 7.1 og 7.2. revideret i 2018) (pdf)