Tilskud

Læs om reglerne for indregning af tilskud.

Tilskud (overførselsudgifter) omfatter betalinger uden direkte real modydelse, dvs. uden forbrug af varer og tjenester eller overdragelse af ikke-finansielle aktiver.

Tilskudsordninger bør som udgangspunkt budgetteres særskilt på finansloven. Større tilskudsordninger, der retter sig til en bredere kreds, bør budgetteres på selvstændige bevillinger, mens mindre tilskud kan optages under en drifts- eller statsvirksomhedsbevilling.

De nærmere bevillingsmæssige bestemmelser omkring tilskud fremgår af Budgetvejledningens pkt. 2.4.8.

Indregning af tilskud

Udgifter ved tilskud indregnes på tidspunktet for afgivelse af bindende tilsagn om ydelse af tilskud; jf. § 26 stk. 2 i regnskabsbekendtgørelsen.

Konteringsoplysninger

Følgende kontonumre anvendes i relation til overførselsudgifter:

Driftskonto: 40-49 

Følgende kontonummer anvendes i relation til kantinetilskud:

Driftskonto: 22.37 

Følgende kontonummer anvendes i relation til mindre driftstilskud afholdt som drifts- eller statsvirksomhedsbevilling:

Driftskonto: 22.40