Anlægsløn

Læs om reglerne for indregning af anlægsløn.

Ved anlægsløn forstås den lønudgift, der afholdes til opførelse af anlæg med egen arbejdskraft.

Opfører institutionen selv et anlægsaktiv, vil den del af aktivets værdi, der udgøres af lønudgifter, skulle aktiveres og afskrives over aktivets fastsatte levetid. Det betyder, at der skal foretages en opgørelse af hovedkontoens lønforbrug (på standardkonto 18), hvorefter hovedkontoens samlede omkostninger skal reduceres med et fradrag i lønudgiften svarende til de lønkroner, der er medgået til aktivfremstillingen. Fradraget i lønudgiften registreres på standardkonto 19. 

Det er obligatorisk at medregne internt medgåede lønomkostninger i aktivets værdi med henblik på aktivering og afskrivning over aktivets fastsatte levetid, såfremt de samlede projektomkostninger til anskaffelse og udvikling, herunder internt ressourceforbrug, er 15 mio.kr. eller derover.

For projekter, hvis samlede projektomkostninger til anskaffelse og udvikling, herunder internt ressourceforbrug, er under 15 mio.kr., er det frivilligt at medregne anlægsløn.

De nærmere bevillingsmæssige bestemmelser omkring anlægsløn fremgår af budgetvejledningens pkt. 2.6.5.

Indregning af anlægsløn

Ved anlægsprojekter (herunder IT udviklingsprojekter) skal indregnes anlægsløn såfremt de samlede projektomkostninger til anskaffelse og udvikling er 15 mio. kr. eller derover.

Beregningen af anlægsløn foretages på baggrund af den samlede projektbeskrivelse for anlægget. Der skal senest ved årets udgang foretages en endelig opgørelse af den faktisk afholdte anlægsløn.

Konteringsoplysninger

Følgende kontonummer anvendes i relation til anlægsløn: