Værdiansættelse og indregning af udgifter

Læs om reglerne for indregning af udgifter.

Selve princippet for periodisering af regnskabsregistreringer fremgår af § 26 i regnskabsbekendtgørelsen. Udgifter hidrørende fra levering af varer og ydelser skal registreres, når levering har fundet sted. I tilfælde hvor udgifter ikke hidrører fra levering af varer og ydelser, skal registrering ske, så snart beløbet kan opgøres, og senest på betalingstidspunktet.

Gennemføres købet indenfor staten (fra en statsinstitution til en anden), så skal det bogføres som et internt statsligt køb. Gennemføres købet fra den øvrige omverden, så skal købet bogføres som køb af varer og tjenesteydelser.

Neden for gennemgås følgende udgiftsarter: 

  • Løn
  • Forbedringer og vedligeholdelse
  • Tilskud
  • Finansielle udgifter
  • Ekstraordinære udgifter