Statsforskrivning i forbindelse med omkostningsreformen

Statsforskrivningen er fastsat forskelligt for statsvirksomheder og driftsbevillinger.

I forbindelse med bevillingsreformen har institutionerne fået tildelt en statsforskrivning, som placeres under finansielle anlægsaktiver. Modposten hertil er ”Reguleret egenkapital”.

Statsforskrivningen er i udgangspunktet fastsat svarende til 5 procent af bruttoomkostningerne for statsvirksomheder og 2 procent for institutioner med driftsbevilling i det finansår, hvor institutionen bliver omfattet af bevillingsreformen. For hovedparten af institutionerne er det således bruttoomkostningerne i 2007, der udgør grundlaget for beregningen af statsforskrivningen.

Statsforskrivningens hovedformål er her at sikre, at institutionen har en buffer, således at deres egenkapital ikke bliver negativ, hvis der de enkelte år skulle realisere et negativt årligt driftsresultat.

Statsforskrivningen registreres i finanslovens finansieringsoversigt, og kan kun reguleres i løbet af finansåret med godkendelse fra de bevilligede myndigheder.