Øvrige statsforskrivninger

Anvendes i særlige tilfælde til at understøtte egenkapitalen.

Anvendes i særlige tilfælde til at understøtte egenkapitalen i forbindelse med etablering eller opretholdelse af en organisation, særlige institutionelle enheder eller i relation til den danske stats tilsagn om udlån til internationale formål.

Et eksempel herpå er anvendelse af statsforskrivninger i forbindelse med den danske stats tilsagn om indskud i særligt oprettede internationale udviklingsfonde mv.