Reguleret egenkapital

Reglerne for registrering og ændring i reguleret egenkapital.

Alle statslige institutioner har fået tildelt en reguleret egenkapital. Modposten hertil er et finansielt aktiv, der betegnes en statsforskrivning.

Den regulerede egenkapital er i udgangspunktet fastsat til 5 procent af bruttoomkostningerne for statsvirksomheder og 2 procent for institutioner med driftsbevilling i det finansår, hvor institutionen bliver omfattet af bevillingsreformen.

Den regulerede egenkapitals hovedformål er her at sikre, at institutionen har en udsvingsmargin, således at deres egenkapital ikke bliver negativ, hvis der de enkelte år skulle realiseres et negativt driftsresultat.

Den regulerede egenkapital registreres i finanslovens finansieringsoversigt, og kan kun reguleres i løbet af finansåret med hjemmel på finansloven eller ved aktstykke.