Ændring af statsforskrivning

Læs om reglerne for anvendelse af statsforskrivninger.

Statsforskrivninger er en særlig form for statsgarantier, der er karakteriseret ved, at staten påtager sig en forpligtelse på et nærmere fastsat beløb overfor en organisation, og ikke kun vedrører en bestemt lov.

I forbindelse med forskrivningens etablering oprettes et særligt forskrivningsdokument. Statsforskrivninger vises under finansielle aktiver i en særskilt fortegnelse i statsregnskabet.

Se nærmere om statsforskrivninger under værdiansættelse og indregning af aktiver