Regnskabspraksis

Regler for anvendt regnskabspraksis i staten.

I forbindelsen med den regnskabsmæssige registrering anvendes en række af kriterier og metoder ved indregning herunder klassifikation, måling og præsentation af regnskabets enkelte poster. De anvendte metoder og kriterier betegnes under ét som anvendt regnskabspraksis.

Den anvendte regnskabspraksis i staten er baseret på omkostningsprincippet for aktiviteter finansieret under bevillingstyperne driftsbevilling og statsvirksomhed mens udgiftsprincippet ligger til grund for den gældende regnskabspraksis under de øvrige bevillingstyper.
 
Den anvendte regnskabspraksis i staten er baseret på de regnskabsprincipper, der er beskrevet i regnskabsbekendtgørelsen og ØAV.

Virksomhedens anvendte regnskabspraksis skal beskrives i årsrapporten jf. Økonomistyrelsens vejledning om udarbejdelse af årsrapporten, som findes under årsafslutningsvejledninger. Find årsafslutningsvejledningerne her.