Reserveret bevilling

Læs om reglerne for regnskabsmæssig håndtering af reserveret bevilling.

Reserveret bevilling

Med Budgetvejledning 2016 ophører muligheden for at reservere en del af de uforbrugte midler for driftsbevillinger og statsvirksomheder, samtidig skal den reserverede bevilling, der fremgår af statsregnskabet for 2015, fremadrettet indgå som en del af de enkelte institutioners samlede videreførte overskud.