Kreditorer

Læs om reglerne for indregning og værdiansættelse af kreditorer.

Kreditorer

Kreditorer består af leverandører af varer og tjenesteydelser, igangværende arbejde for fremmed regning, periodeafgrænsningsposter og anden kortfristet gæld.

Kreditorer er kortfristede gældsforpligtelser. Når de betragtes som en kortfristet gældsforpligtelse skyldes det, at tidspunkt for betaling og beløb er kendt samt at betaling forfalder inden for et år.