Hensættelser

Læs om reglerne for indregning og værdiansættelse af hensættelser.

Hensættelser

Hensættelser består af generelle hensættelser og hensættelser vedrørende afgivne tilsagn.

Den ene gruppe af hensættelser vedrører forpligtelser, som institutionen påtager sig og dermed afsætter midler af til imødegåelse af forhold, der med stor sandsynlighed vil udløse udgifter for institutionen. Det er som led i institutionens drift, at disse forpligtelser opstår og er kendetegnet ved at være uvisse med hensyn til beløb og afviklingstidspunktet.

Den anden gruppe af hensættelser er statens forpligtelser som følge af de tilsagn, staten har afgivet. Disse tilsagn vil med meget stor sandsynlighed medføre udbetalinger i fremtidige finansår.