Langfristet gæld FF4

Læs om reglerne for indregning og værdiansættelse af langfristet gæld.

Langfristet gæld FF4

Når institutionerne gennemfører investeringer, optages der en gæld til at finansiere investeringen på FF4 kontoen. Afdrag på gælden sker i takt med, at der afskrives på det aktiv lånet finansierer.

Indregning af FF4 langfristede gældsforpligtelser

Indregning af langfristet FF4 gæld sker på anskaffelsestidspunktet for det finansierede aktiv. Kontoen reguleres med udgangen af hvert kvartal på baggrund af nyanskaffelser samt foretagne afskrivninger på eksisterende aktiver.

Værdiansættelse af FF4 langfristede gældsforpligtelser

Langfristet FF4 gæld værdiansættes ud fra til kostprisen for de aktiver, der er finansieret via kontoen.

Konteringsoplysninger

Læs mere om kontering af langfristet gæld FF4 i statens kontoplan