Finansieringsgæld

Læs om reglerne for indregning og værdiansættelse af finansieringsgæld.

Finansieringsgæld

Finansieringsgæld består af FF4 Langfristet gæld og prioritetsgæld.

Finansieringsgæld er overvejende langfristede gældsforpligtelser, der som regel er en følge af en juridisk bindende aftale. Gælden er desuden kendetegnet ved at være kendt med hensyn til beløb og betalingstidspunkt.