Passiver

Læs om reglerne for indregning og værdiansættelse af passiver i form af egenkapital, hensættelser, gæld mv.

Passiver

Passiverne på balancen udgør institutionens samlede forpligtelser samt institutionens egenkapital.

Generelle værdiansættelseskriterier

Værdiansættelseskriterier for passiverne er nærmere uddybet i det følgende set i forhold til de væsentligste poster på balancen.

Generelle indregningskriterier 

Alle forpligtelser som institutionen ikke kan frigøre sig fra, skal indregnes på balancen. Indregningen foretages når forpligtelsen opstår, og når der kan foretages en pålidelig opgørelse af forpligtelsens værdi.