Virksomhedsinstrukser

Læs om reglerne for udarbejdelse af virksomhedsinstrukser.

For hver virksomhed skal udarbejdes en virksomhedsinstruks, der beskriver hvorledes regnskabsforvaltningen er tilrettelagt indenfor virksomheden.

Formålet med virksomhedsinstruksen er dels at få beskrevet virksomhedens forretningsområde m.m., og dels at få beskrevet hvordan virksomheden koordinerer opgaverne på regnskabsområdet mellem de regnskabsførende institutioner.

Indholdskravet til virksomhedsinstrukserne er derfor forskelligt afhængigt af, om virksomheden består af én eller flere regnskabsførende institutioner.

For virksomheder der kun består af én regnskabsførende institution (§ 16), skal virksomheds-instruksen blot indeholde en beskrivelse af virksomhedens forretningsområde og de hovedkonti på finansloven, som virksomheden har ansvaret for.

For virksomheder, der består af flere regnskabsførende institutioner (§§ 17-18), skal virksomheds-instruksen endvidere indeholde en beskrivelse af relevante regnskabsprocedurer mellem virksomheden og de regnskabsførende institutioner, herunder en beskrivelse af, hvor ofte de regnskabsførende institutioner skal godkende perioderegnskaber overfor virksomheden.

Virksomhedsinstruksen skal derudover indeholde en beskrivelse af hovedelementerne i tilrettelæggelse af den interne kontrol og risikostyring, herunder kontrol med udførende enheder, i forbindelse med regnskabsaflæggelsen.

Virksomhedsinstruksen skal godkendes af departementet, og den af departementet godkendte virksomhedsinstruks skal sendes til Rigsrevisionen og de under virksomheden hørende regnskabsførende institutioner.

Udarbejdelsen af ministerieinstruksen er normeret i §§ 16-19 i regnskabsbekendtgørelsen.

Retningslinjerne for udarbejdelse af virksomhedsinstrukser er nærmere beskrevet i Økonomistyrelsen vejledning om udarbejdelse af virksomhedsinstrukser.