ISO 27001

ISO 27001 er en international sikkerhedsstandard.

ISO 27001 tager udgangspunkt i den enkelte institutions risikoprofil og lægger op til, at der implementeres netop de kontrolprocedurer, der er passende for den enkelte institution. Standarden beskriver blandt andet, hvordan en organisation skal implementere og vedligeholde et ledelsessystem for informationssikkerhed.

Alle statslige myndigheder har siden 2016 skulle følge ISO 27001.

Mere information om vejledningsindsats samt indholdet af ISO 27001 forefindes på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside.