Driftsindtægter

Læs om reglerne for indregning af driftsindtægter.

Ordinære driftsindtægter er jævnligt tilbagevendende indtægter, som indgår i institutionens ordinære drift.

Ordinære driftsindtægter omfatter følgende indtægter:

  • Bevilling
  • Salg af varer og tjenesteydelser
  • Tilskud til egen drift
  • Øvrige driftsindtægter og gebyrer

Indregning af ordinære driftsindtægter

Indtægter og omkostninger indregnes i takt med udførelsen af de aktiviteterne de er tilknyttet. Det indebærer, at indtægter skal indregnes på det tidspunkt de optjenes eller skabes, mens omkostninger indregnes på det tidspunkt de forbruges.

Konteringsoplysninger

Følgende standardkontonumre anvendes i relation til ordinære driftsindtægter