Værdiansættelse og indregning af indtægter

Læs om reglerne for værdiansættelse og indregning af indtægter.

Det generelle princip er, at indtægter registreres når levering har fundet sted og senest på betalingstidspunktet.

Indregning af de væsentligste indtægtsarter gennemgås nedenfor under følgende overskrifter:

  • Ordinære driftsindtægter
  • Overførselsindtægter
  • Finansielle indtægter
  • Ekstraordinære indtægter

De generelle regler for periodisering af indtægter fremgår af § 26 i regnskabsbekendtgørelsen.