Statens Lønsystem - SLS

Statsinstitutioner skal anvende Statens Løn System.

Statsinstitutioner er forpligtede til at anvende Statens Løn System, jf. § 11 stk. 2 i regnskabsbekendtgørelsen.

Økonomistyrelsen administrerer Statens Løn System (SLS-systemet), der anvendes til beregning og anvisning af løn samt til udarbejdelse af løn og personalestatistik.  Læs mere om Statens Løn System (SLS-systemet)

I tilknytning til SLS systemet administrerer Finansministeriet en række hjælpesystemer til udarbejdelse af løn- og personalestatistik samt til beregning og anvisning af pension.

Det drejer sig om følgende systemer:

  • Finansministeriets Løn- og Personaledatabase (FLP)
  • Statens Pensionssystem (SP)
  • Pensionsalderberegningssystemet (PENSAB)

Finansministeriets Løn og Personaledatabase

Finansministeriets Løn og Personaledatabase udgør sammen med SLS's uddatafaciliteter det overordnede Informationssystem om løn- og ansættelsesforhold (ISOLA). FLP modtager løbende løn- og personalestatistiske data fra SLS-systemet og leverer omvendt oplysninger om institutionernes årsværkforbrug til Statens Budgetsystem til brug for udarbejdelsen af bevillingslovenes personaleoplysningsskemaer.

Statens Pensionssystem

Statens Pensionssystem anvendes til beregning og anvisning af tjenestemandspension samt til administration af opsatte pensioner og udarbejdelse af pensionsstatistik m.v.

Pensionsalderberegningssystemet

Pensionsalderberegningssystemet anvendes til registrering og beregning af den pensionsalder, der danner basis for beregningen af tjenestemandspensionen. Systemet modtager løbende oplysninger fra SLS-systemet om de lønperioder, der for en given lønmodtager giver ret til tjenestemandspension m.v. samt om lønmodtagerens aktuelle pensionsskalatrin.