Statens koncernsystem - SKS

Statens Koncernsystem anvendes som grundlag for udarbejdelsen af statsregnskabet.

Statsinstitutioner er forpligtede til at anvende Statens Koncernsystem, jf. § 11 stk. 1 i regnskabsbekendtgørelsen.

Statens Koncernsystem anvendes som grundlag for udarbejdelsen af statsregnskabet, og regnskabsdata fra samtlige statsinstitutioner samles derfor i dette system. Læs mere om Statens Koncernsystem.

Koncernsystemet anvendes herudover til den månedlige regnskabsaflæggelse, idet de månedlige regnskaber for hvert ministerområde, virksomhed og regnskabsførende institution samles via koncernsystemet.