Statens Koncern Betalinger - SKB

SKB-systemet er statens centrale betalingssystem.

Statsinstitutioner er forpligtede til at anvende Statens Koncern Betalinger (SKB-systemet), jf. § 11 stk. 2 i regnskabsbekendtgørelsen.

SKB-systemet er et centralt betalingsformidlingssystem udviklet af Danske Bank til håndtering af statens ind- og udbetalinger, og systemet kan kommunikere elektronisk med alle statsinstitutioner, uanset hvilket økonomisystem institutionerne anvender.

I SKB-systemet tilbydes indenlandske udbetalinger formidlet i form af kontooverførsler, som i videst muligt omfang bør anvendes som betalingsform, men også betalinger via giro- og fælles indbetalingskort samt ved hjælp af diverse PBS-produkter og checks kan håndteres.

Udbetalinger afvikles uden valørtab for institutionerne, men mod betaling af et gebyr pr. udbetaling til leverandøren, idet gebyret afhænger af den valgte betalingsform og adviseringen af kreditor.

Du kan læse mere om Statens Koncern Betalinger her