Finansministeriets fælles rejseafregningssystem - RejsUd

RejsUd er Finansministeriets fælles rejseafregningssystem.

Statsinstitutioner under Statens Administration skal gøre brug af RejsUd, mens det er en mulighed for selvejende at gøre brug af aftalen. 

RejsUd er en internetbaseret løsning, der har til formål at lette administrationen af de statslige udgifter til rejser og mindre udlæg. Systemet er et standardsystem, der understøtter refusion og omkostningsføring i henhold til de statslige rejse- og godtgørelsesregler.

Systemet indrapporterer de skattefrie godtgørelser til Skatteforvaltningen, leverer ledelsesrapporteringsdata til LDV, data til omkostningsføring samt refusion af godtgørelser til Navision Stat, modtager kreditkort- og rejsekontodata fra bankerne til brug ved omkostningsføringen og modtager rejsedata fra det statslige rejsebureau.

Økonomistyrelsen kan dog dispensere fra en myndigheds anvendelse af RejsUd.

Du kan læse mere om RejsUd her