IndFak

Finansministeriets fælles indkøbs- og fakturahåndteringssystem.

IndFak er en internetbaseret løsning der skal anvendes til modtagelse, behandling og kontering af fakturaer og kreditnotater samt indkøb og afsendelse af elektroniske ordre, evt. via bestilling på elektroniske kataloger.

IndFak er integreret til Navision Stat, hvorigennem den endelige bogføring og betaling finder sted.

Statsinstitutioner, der benytter Navision Stat, vil som udgangspunkt få implementeret IndFak. Det vil for disse institutioner være obligatorisk at anvende systemet til fakturahåndtering og i stadigt øget omfang til digitale indkøb.

Økonomistyrelsen kan dog dispensere fra en myndigheds anvendelse af IndFak.

Du kan læse mere om IndFak her