RejsUd

RejsUd er Finansministeriets fælles rejseafregningssystem.

Statsinstitutioner under ØSC skal gøre brug af RejsUd, mens det er en mulighed for selvejende at gøre brug af aftalen. 

RejsUd er en internetbaseret løsning leveret af Basware A/S, der har til formål at lette administrationen af de statslige udgifter til rejser og mindre udlæg. Systemet er et standardsystem, der understøtter refusion og omkostningsføring i henhold til de statslige rejse- og godtgørelsesregler.

Systemet indrapporterer de skattefrie godtgørelser til SKAT, leverer ledelsesrapporteringsdata til ØSLDV, data til omkostningsføring samt refusion af godtgørelser til Navision Stat, modtager kreditkort- og rejsekontodata fra bankerne til brug ved omkostningsføringen og modtager rejsedata fra det statslige rejsebureau.

Berørte institutioner vil indgå i ØkonomiServiceCentret (ØSC).

Økonomistyrelsen kan dog dispensere fra en myndigheds anvendelse af RejsUd.

Du kan læse mere om RejsUd her