Statsinstitutioners systemanvendelse

Statsinstitutioner er forpligtet til at anvende det af Økonomistyrelsens koncernsystem (SKS)

Statsinstitutioner er ligeledes forpligtet til at anvende de systemer på økonomi-, betalings-, HR- og lønområdet, der stilles til rådighed af Økonomistyrelsen, jf. § 11 i regnskabsbekendtgørelsen.