Statsinstitutioners systemanvendelse

Læs om reglerne for statsinstitutionernes systemanvendelse på regnskabsområdet.

Statsinstitutioner er forpligtet til at anvende det  af Økonomistyrelsen administrerede koncernsystem (SKS).

Statsinstitutioner er ligeledes forpligtet til at anvende de systemer på økonomi-, betalings-, HR- og lønområdet, der stilles til rådighed af Økonomistyrelsen, jf. § 11 i regnskabsbekendtgørelsen.

Økonomistyrelsens basissystemer

Økonomistyrelsens basissystemer omfatter følgende systemer: