Statsfinansierede og øvrige selvejende institutioner

Læs om reglerne for systemanvendelse for statsfinansierede selvejende institutioner.

Det er ikke noget generelt krav, at de statsfinansierede og øvrige selvejende institutioner anvender Økonomistyrelsens systemer, jf. § 12 i regnskabsbekendtgørelsen. Brug af Økonomistyrelsens systemer skal aftales mellem ressortministeriet og Økonomistyrelsen.

Dog er de statsfinansierede og øvrige selvejende institutioner forpligtet til at anvende Statens koncern betalingssystem (SKB) til modtagelse af tilskud fra staten eller hvis de anvender SLS til udbetaling af løn.