Statsfinansierede selvejende institutioner

Læs om reglerne for systemanvendelse for statsfinansierede selvejende institutioner.

Det er ikke noget krav, at de statsfinansierede selvejende institutioner anvender Økonomistyrelsens systemer, jf. § 12 i regnskabsbekendtgørelsen.

Dog er de statsfinansierede selvejende institutioner forpligtet til at anvende Økonomistyrelsens basissystemer til modtagelse af tilskud og udbetaling af løn i det omfang de anvender SLS.