Selvejende institutioner med driftsbevilling på bevillingslovene

Læs om reglerne for systemanvendelse for selvejende institutioner, der er optaget med en driftsbevilling på bevillingslovene.

Selvejende institutioner der er optaget med en driftsbevilling på bevillingslovene på lige fod med de egentlige statsinstitutioner er omfattet af de samme systemkrav som statsinstitutionerne, jf. § 11 stk. 1 og 2 i regnskabsbekendtgørelsen.

Disse institutioner skal derfor anvende de basissystemer, som Økonomistyrelsen stiller til rådighed på økonomi-, betalings- og lønområdet.

De skal endvidere anvende Statens Koncernsystem (SKS).