Selvejende institutioner med driftsbevilling på bevillingslovene

Selvejende institutioner med driftsbevilling er omfattet af de samme systemkrav som statsinstitutionerne.

Disse systemkravfølger af § 11 stk. 1 og 2 i regnskabsbekendtgørelsen.

Selvejende institutioner med drftsbevillinger skal derfor anvende de basissystemer, som Økonomistyrelsen stiller til rådighed på økonomi-, betalings- og lønområdet.

De skal endvidere anvende Statens Koncernsystem (SKS).