Øvrige selvejende institutioner

Læs om reglerne for systemanvendelse for øvrige selvejende institutioner.

Det er ikke noget krav, at øvrige selvejende institutioner (selvejende institutioner, der ikke er statsfinansierede selvejende institutioner eller ikke er optaget med en driftsbevilling på finansloven) anvender Økonomistyrelsens systemer, jf. § 12 i regnskabsbekendtgørelsen.

Dog er disse institutioner forpligtet til at anvende Økonomistyrelsens basissystemer til modtagelse af tilskud og udbetaling af løn i det omfang de anvender SLS.