Selvejende institutioners systemanvendelse

Læs om reglerne for de selvejende institutioners systemanvendelse.

De selvejende institutioners systemanvendelse er nærmere normeret i §§ 11 og 12 i regnskabsbekendtgørelsen.

Der er følge regnskabsbekendtgørelsen tre forskellige typer selvejende institutioner, som statens yder tilskud til henholdsvis:

  1. Selvejende institutioner optaget på bevillingslovene med en driftsbevilling på lige fod med de egentlige statsinstitutioner (§ 2 stk. 1)
  2. Statsfinansierede selvejende institutioner, der er optaget på bevillingslovene under bevillingstypen statsfinansieret selvejende institution (§ 2 stk. 2)
  3. Øvrige selvejende institutioner (§ 2 stk.3)

Find mere information om systemkravene til de forskellige typer selvejende institutioner i menuen.