Selvejende institutioners systemanvendelse

Der skelnes mellem 3 typer selvejende institutioner.

De selvejende institutioners systemanvendelse er nærmere normeret i §§ 11 og 12 i regnskabsbekendtgørelsen.

I regnskabsbekendtgørelsen skelnes mellem tre forskellige typer selvejende institutioner, som statens yder tilskud til:

  1. Selvejende institutioner optaget på bevillingslovene med en driftsbevilling på lige fod med de egentlige statsinstitutioner (§ 2 stk. 1)
  2. Statsfinansierede selvejende institutioner, der er optaget på bevillingslovene under bevillingstypen statsfinansieret selvejende institution (§ 2 stk. 2)
  3. Øvrige selvejende institutioner (§ 2 stk.3)

De selvejende institutioners systemanvendelse fremgår af §§ 11 og 12 i regnskabsbekendtgørelsen.

Find mere information om systemkravene til de forskellige typer selvejende institutioner i menuen.