Systemanvendelse

Læs om reglerne for ministeriernes og de selvejende institutioners systemanvendelse.

Statsinstitutioner, og selvejende institutioner der er optaget på lige fod med de egentlige statsinstitutioner på finansloven, skal anvende Økonomistyrelsens systemer.

De statsfinansierede selvejende institutioner er derimod ikke generelt forpligtet til at anvende Økonomistyrelsens systemer.

Kravene til institutionernes systemanvendelse er nærmere normeret i §§ 11–12 i regnskabsbekendtgørelsen.

På de underliggende sider kan du læse mere om kravene til systemanvendelsen for statsinstitutioner og de selvejende institutioner.