Virksomhederne

En virksomhed forvalter en eller flere hovedkonti på bevillingslovene.

En virksomhed er betegnelsen for en forvaltningsenhed indenfor et ministerområde, hvis ledelse er budget- og regnskabsmæssig ansvarlig for en eller flere hovedkonti på bevillingslovene. Virksomhederne aflægger et samlet regnskab for deres opgaveområde overfor ressortdepartementet.

Hver virksomhed er ansvarlig for at tilrettelægge regnskabsvæsenet indenfor deres område, hvilket indebærer,  at virksomheden indenfor bekendtgørelsens rammer kan og skal udstikke nærmere retningslinjer til de under virksomheden hørende regnskabsførende institutioner omkring regnskabsvæsenets tilrettelæggelse.

Virksomhedernes tilrettelæggelse og koordinering af regnskabsvæsenet beskrives i en virksomhedsinstruks.

Virksomhedernes ansvar på regnskabsområdet fremgår af § 8 i regnskabsbekendtgørelsen.