Virksomhederne

En virksomhed forvalter en eller flere hovedkonti på bevillingslovene.

En virksomhed er betegnelsen for en forvaltningsenhed inden for et ministerområde, som er budget- og regnskabsmæssig ansvarlig for en eller flere hovedkonti på bevillingslovene. Virksomhederne aflægger et samlet regnskab for deres opgaveområde overfor deres ressortdepartementet.

Virksomhedernes ansvar for tilrettelæggelsen af regnskabsvæsenet inden for deres område indebærer, at virksomhederne, indenfor regnskabsbekendtgørelsens rammer, kan og skal udstikke nærmere retningslinjer om regnskabsvæsenets tilrettelæggelse til deres underliggende regnskabsførende institutioner.

Virksomhedernes tilrettelæggelse og koordinering af regnskabsvæsenet beskrives i en virksomhedsinstruks.

Virksomhedernes ansvar på regnskabsområdet fremgår af § 8 i regnskabsbekendtgørelsen.