Departementerne

Læs om reglerne for departementernes ansvar på regnskabsområdet.

Departementernes har ansvaret for at tilrettelægge regnskabsvæsenet indenfor ministerområderne. Departementerne er derfor ansvarlige for at sikre, at reglerne i regnskabsbekendtgørelsen overholdes af de enkelte virksomheder og regnskabsførende institutioner indenfor ministerområderne. Departementerne har endvidere ansvaret for omlægninger i ministerområdernes systemanvendelse på regnskabsområdet (incl. løn- og betalingssystemer).

Departementernes ansvar for tilrettelæggelsen af regnskabsvæsenet indebærer endvidere, at departementerne indenfor bekendtgørelsens rammer kan og skal udstikke nærmere retningslinjer til virksomhederne og de regnskabsførende institutioner omkring regnskabsvæsenets tilrettelæggelse.

Det er ligeledes departementernes ansvar at sikre, at de under ministerområdet hørende virksomheder og regnskabsførende institutioner har en sådan størrelse, at de kan gennemføre en forsvarlig tilrettelæggelse af regnskabsvæsenet og dermed overholde bekendtgørelsens bestemmelser om funktionsadskillelse mellem registrerings- og betalingsfunktionen.

Departementernes overordnede tilrettelæggelse af ministerområdets økonomiforvaltning beskrives i ministerieinstruksen.

Departementernes ansvar på regnskabsområdet er nærmere normeret i § 7 i regnskabsbekendtgørelsen.