Departementerne

Departementernes har ansvaret for at tilrettelægge regnskabsvæsenet inden for ministerområderne.

Departementerne er ansvarlige for at sikre, at reglerne i regnskabsbekendtgørelsen overholdes af de enkelte virksomheder og regnskabsførende institutioner inden for ministerområderne. Departementerne har endvidere ansvaret for omlægninger i ministerområdernes systemanvendelse på regnskabsområdet (inkl. løn- og betalingssystemer).

Departementernes ansvar for tilrettelæggelsen af regnskabsvæsenet indebærer endvidere, at departementerne inden for bekendtgørelsens rammer kan og skal udstikke nærmere retningslinjer til virksomhederne og de regnskabsførende institutioner omkring regnskabsvæsenets tilrettelæggelse.

Det er ligeledes departementernes ansvar at sikre, at ministerområdets virksomheder og regnskabsførende institutioner har en størrelse, så de kan gennemføre en forsvarlig tilrettelæggelse af regnskabsvæsenet og dermed overholde bekendtgørelsens bestemmelser om funktionsadskillelse mellem registrerings- og betalingsfunktionen.

Departementernes overordnede tilrettelæggelse af ministerområdets økonomiforvaltning beskrives i ministerieinstruksen.

Departementernes ansvar på regnskabsområdet fremgår af § 7 i regnskabsbekendtgørelsen.