De regnskabsførende institutioner

Læs om reglerne for de regnskabsførende institutioners ansvar på regnskabsområdet.

En regnskabsførende institution er en organisation under en virksomhed med et selvstændigt ansvar for hele eller dele af virksomhedens opgaver. Antallet af regnskabsførende institutioner under den enkelte virksomhed vil være begrundet i den organisatoriske opbygning af virksomheden.

De regnskabsførende institutioner foretager deres bogføring i en eller flere bogføringskredse.

De regnskabsførende institutioner tilrettelægger regnskabsvæsenet indenfor deres eget område indenfor regnskabsbekendtgørelsens rammer og indenfor de rammer der i øvrigt måtte være udstukket i ministerie- og virksomhedsinstruksen.

De regnskabsførende institutioners konkrete tilrettelæggelse af betalingsforretninger, regnskabsmæssig registrering, regnskabsaflæggelse m.v. beskrives i regnskabsinstruksen.

De regnskabsførende institutioners ansvar på regnskabsområdet er nærmere normeret i § 8 i regnskabsbekendtgørelsen.