De regnskabsførende institutioner

Den regnskabsførende institution har ansvaret for hele eller dele af virksomhedens opgaver.

En regnskabsførende institution er en organisation under en virksomhed med et selvstændigt ansvar for hele eller dele af virksomhedens opgaver. Antallet af regnskabsførende institutioner under den enkelte virksomhed vil være begrundet i den organisatoriske opbygning af virksomheden.

De regnskabsførende institutioner foretager deres bogføring i en eller flere bogføringskredse.

De regnskabsførende institutioner tilrettelægger regnskabsvæsenet på deres eget område inden for regnskabsbekendtgørelsens rammer og de bestemmelser, der kan være udstukket i ministerie- og virksomhedsinstruksen.

De regnskabsførende institutioners konkrete tilrettelæggelse af betalingsforretninger, regnskabsmæssig registrering, regnskabsaflæggelse m.v. beskrives i regnskabsinstruksen.

De regnskabsførende institutioners ansvar på regnskabsområdet fremgår af § 8 i regnskabsbekendtgørelsen.