Regnskabsvæsenets organisation

Organiseringen af regnskabsvæsnet i staten er tilrettelagt for at sikre en entydigt og sammenhængende placering af det regnskabsmæssige ansvar.

Ansvarsfordelingen på regnskabsområdet kan opdeles på henholdsvis:

  • Finansministeriet (herunder Økonomistyrelsen)
  • Departementerne
  • Virksomhederne
  • De regnskabsførende institutioner

Begreberne hænger hierarkisk sammen, således at hver virksomhed entydigt kan henføres til et ministerområde, de regnskabsførende institutioner kan entydigt henføres til en virksomhed, og bogføringskredsene kan entydigt henføres til en regnskabsførende institution.

Formålet med opdelingen er dels at sikre en entydig og sammenhængende beskrivelse af den regnskabsmæssige ansvarsfordeling indenfor ministerområder, og dels at sikre en entydig sammenhæng mellem bevillingslovene og selve opdelingen på virksomheder, regnskabsførende institutioner og bogføringskredse.

Ansvarsfordelingen er nærmere beskrevet i §§ 3 – 5 i regnskabsbekendtgørelsen.