Regnskabsvæsenets organisation

Læs om reglerne for organisering og ansvar for regnskabsvæsnet i staten.

Ansvarsfordelingen på regnskabsområdet kan opdeles på henholdsvis:

  • Finansministeriet (herunder Økonomistyrelsen)
  • Departementerne
  • Virksomhederne
  • De regnskabsførende institutioner

Begreberne hænger hierarkisk sammen, således at hver virksomhed entydigt kan henføres til et ministerområde, de regnskabsførende institutioner kan entydigt henføres til en virksomhed, og bogføringskredsene kan entydigt henføres til en regnskabsførende institution.

Formålet med opdelingen er dels at sikre en entydig og sammenhængende beskrivelse af den regnskabsmæssige ansvarsfordeling indenfor ministerområder, og dels at sikre en entydig sammenhæng mellem bevillingslovene og selve opdelingen på virksomheder, regnskabsførende institutioner og bogføringskredse.

Ansvarsfordelingen er nærmere beskrevet i §§ 3 – 5 i regnskabsbekendtgørelsen.

Du kan i det følgende finde en nærmere beskrivelse af de enkelte institutioners ansvarsområde.