Statslige aktieselskaber

Statslige aktieselskaber er som udgangspunkt ikke omfattet af det statslige bevillings- og regnskabsmæssige regelsæt.

En lang række statslige opgaver varetages i dag institutionelt af statslige aktieselskaber.

Statslige aktieselskaber er en fælles betegnelse for aktieselskaber, hvori staten har en bestemmende indflydelse. Dette indebærer, at ressortministeren som hovedregel kan vælge flertallet af bestyrelsesmedlemmerne.

Som eksempler på statslige aktieselskaber kan nævnes:

  • Ørsted A/S
  • Sund og Bælt Holding  A/S
  • PostNord AB
  • TV 2 Danmark A/S

Hvis en statsinstitution får status som statsligt aktieselskab overtager den nye virksomhed den hidtil drevne virksomhed med tilhørende aktiver og passiver og indtræder i samtlige rettigheder og forpligtelser i forbindelse hermed.

I den forbindelse skal udarbejdes en samlet formueopgørelse, således at der er klarheder over de værdier, der overdrages til den nye virksomhed.

Udarbejdelsen af en sådan formueopgørelse sker i samarbejde med Finansministeriet, Økonomistyrelsen.

Læs mere om statens selskaber på Finansministeriet hjemmeside.