Statsinstitutioner

Samtlige statsinstitutioner er omfattet af regnskabsbekendtgørelsen.

Samtlige statsinstitutioner er omfattet af regnskabsbekendtgørelsen, jf. § 2 stk. 1, nr. 1 i regnskabsbekendtgørelsen.

En statsinstitution er en institution, der finansieres via bevillinger på finansloven og som derfor figurerer på finansloven med en særskilt hovedkonto.

Alle statsinstitutioner er endvidere omfattet af Finansministeriets bevillingsmæssige regelsæt, som er nærmere beskrevet i Budgetvejledningen.

Du kan læse nærmere herom under Bevillingsregler