Selvejende institutioner

Læs om reglerne for hvorledes de selvejende institutioner er omfattet af regnskabsbekendtgørelsen.

Der sondres i regnskabsbekendtgørelsen mellem tre forskellige typer af selvejende institutioner henholdsvis:

  1. Selvejende institutioner optaget på bevillingslovene med en driftsbevilling på lige fod med de egentlige statsinstitutioner (§ 2 stk. 1)
  2. Statsfinansierede selvejende institutioner, der er optaget på bevillingslovene under bevillingstypen statsfinansieret selvejende institution (§ 2 stk. 2)
  3. Selvejende institutioner, foreninger, fonde mv., hvor vedkommende fagminister har truffet beslutning herom på baggrund af statsregnskabsloven § 2 stk. 2. (§ 2 stk.1 nr. 3)
  4. Selvejende institutioner, foreninger, fonde mv., som administrerer statslige bevillinger, for hvis administration vedkommende fagminister har truffet beslutning herom på baggrund af statsregnskabsloven § 2 stk. 2. (§ 2 stk. 1 nr. 4)

Selvejende institutioner optaget på bevillingslovene med en driftsbevilling på lige fod med de egentlige statsinstitutioner er omfattet af regnskabsbekendtgørelsens bestemmelser på tilsvarende måde som de egentlige statsinstitutioner.

Statsfinansierede selvejende institutioner er ligeledes omfattet af regnskabsbekendtgørelsens bestemmelser. Set i forhold til statsinstitutionerne er kravene til systemanvendelsen dog mindre omfattende for de statsfinansierede selvejende institutioner, jf. nærmere herom under Systemanvendelse.

Selvejende institutioner nævnt i § 2 stk.1 nr. 3 og § 2 stk. 1 nr. 4 er kun omfattet af regnskabsbekendtgørelsens bestemmelser i den udstrækning den enkelte fagminister har truffet konkret beslutning herom.