Selvejende institutioner

Regnskabsbekendtgørelsen omfatter flere typer af selvejende institutioner.

Der sondres i regnskabsbekendtgørelsen mellem følgende typer af selvejende institutioner henholdsvis:

Selvejende institutioner

Selvejende institutioner optaget på bevillingslovene med en driftsbevilling på lige fod med de egentlige statsinstitutioner er omfattet af regnskabsbekendtgørelsens bestemmelser på tilsvarende måde som de egentlige statsinstitutioner jf. § 2, stk. 1, nr. 1.

Pt er der kun én selvejende institution, som er optaget på bevillingslovene med driftsbevilling, dette er Kofoeds Skole (statslige del).

Statsfinansierede selvejende institutioner

Statsfinansierede selvejende institutioner, der modtager tilskud på bevillingslovene under bevillingstypen statsfinansieret selvejende institution er ligeledes omfattet af regnskabsbekendtgørelsens bestemmelser, jf. § 2, stk. 1, nr. 2.

Set i forhold til statsinstitutionerne er kravene til systemanvendelsen dog mindre omfattende for de statsfinansierede selvejende institutioner jf. nærmere herom under Systemanvendelse.

Statsfinansierede selvejende institutioner er hovedsageligt set under §19 Uddannelses- og forskningsministeriet og under §20 Børne- og undervisningsministeriet. For eksempel er universiteter og de almene gymnasier statsfinansierede selvejende institutioner.

Læse mere om statsfinansierede selvejende institutioner.

Selvejende institutioner, hvor fagminister har truffet beslutning herom

Selvejende institutioner, foreninger, fonde mv., er kun omfattet af regnskabsbekendtgørelsens bestemmelser i den udstrækning den enkelte fagminister har truffet konkret beslutning herom, jf. § 2, stk.1, nr. 3.

Selvejende institutioner, som administrerer statslige bevillinger

Selvejende institutioner, foreninger, fonde mv., som administrerer statslige bevillinger, for hvis administration vedkommende fagminister har truffet beslutning herom, jf. § 2, stk. 1, nr. 4.

Udbetaling Danmark er eksempel herpå.