Regnskabsbekendtgørelsens anvendelsesområde

Bekendtgørelsens regler omfatter statsinstitutioner, statsfinansierede selvejende institutioner samt de selvejende institutioner, hvis driftsbudget er optaget på bevillingslovene på lige fod med de egentlige statsinstitutioner.

Regnskabsbekendtgørelsens anvendelsesområde fremgår af bekendtgørelsens § 2.

Bekendtgørelsens regler omfatter statsinstitutioner, statsfinansierede selvejende institutioner samt de selvejende institutioner, hvis driftsbudget er optaget på bevillingslovene på lige fod med de egentlige statsinstitutioner.

Selvejende institutioner og statsfinansierede selvejende institutioner indgår ikke i det samlede statsregnskab og er derfor undergivet særskilte regler for regnskabsaflæggelsen, jf. kapitel 8 i regnskabsbekendtgørelsen.

I dette menupunkt kan du læse mere om regnskabsbekendtgørelsens anvendelsesområde set i relation til statsinstitutioner, de selvejende institutioner, statslige aktieselskaber og selvstændig offentlig virksomhed.