Regnskabsbekendtgørelsens anvendelsesområde

Læs om reglerne for regnskabsbekendtgørelsens anvendelsesområde.

Regnskabsbekendtgørelsens anvendelsesområde er normeret i bekendtgørelsens § 2  og omfatter samtlige statsinstitutioner, de statsfinansierede selvejende institutioner, samt de selvejende institutioner, hvis driftsbudget er optaget på bevillingslovene på lige fod med de egentlige statsinstitutioner.

Selvejende institutioner indgår ikke i det samlede statsregnskab og er derfor undergivet særskilte regler for regnskabsaflæggelsen, jf. kapitel 8 i regnskabsbekendtgørelsen.

I dette menupunkt kan du læse mere om regnskabsbekendtgørelsens anvendelsesområde set i relation til statsinstitutioner og de selvejende institutioner mv.