Regnskabsbekendtgørelsen

Statens regnskabsbekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i statsregnskabsloven. De nærmere regler på regnskabsområdet, både i relation til bogføring og i relation til regnskabsaflæggelse, udmøntes i bekendtgørelsen.

Relevante kapitler i bekendtgørelsen omhandler følgende emneområder:

  • Regnskabsvæsenets formål
  • Regnskabsvæsenets anvendelsesområde
  • Regnskabsvæsenets organisation
  • Systemanvendelse
  • Dispensation fra bekendtgørelsens regler