Registreringskriterier

Læs om reglerne for de regnskabsmæssige registreringskriterier.

Når bestemmelserne for de regnskabsmæssige registreringskriterier ikke er identiske med bestemmelserne i bogføringsloven, skyldes det bl.a., at regnskabsbekendtgørelsen indeholder en række bestemmelser omkring funktionsadskillelser, der skal forhindre misbrug af statens midler.

Tilsvarende bestemmelser findes ikke i bogføringsloven, da det på det private område er den enkelte arbejdsgivers ansvar, at sikre sig mod misbrug af virksomhedens midler.

Reglerne er nærmere normeret i §§ 24-27 i regnskabsbekendtgørelsen.

De enkelte regnskabsførende institutioner skal i deres regnskabsinstruks beskrive, hvorledes de har tilrettelagt arbejdsprocesserne i relation til den regnskabsmæssige registrering.

Selve reglerne om den regnskabsmæssige registrering indeholder en nærmere gennemgang af bestemmelserne om: